40. ROČNÍK v sobotu 31. 10. 2015
PŘESPOLNÍ BĚH
TURISTICKÝ POCHOD
ZÁVOD HANDICAPOVANÝCH
Akce probíhá za finanční podpory Libereckého kraje.
Místo: Janov nad Nisou